Wijkschouw Loven-Besterd, dd 15 december 2017

Datum: 26 november 2017

Deze Wijkschouw is definitief ingepland op vrijdag 15 december 2017.  Start bij buurtcentrum De Wissel aan het Rozenplein. Aanvang 13:00u – einde 15:00u. (met mogelijke uitloop tot ca. 15:30/16:00u.). Afsluiting bij “Gasterij De Topper” Enschotsestraat 160, 5014 DJ Tilburg

 

De aandachtspunten die m.b.t. deze wijkschouw aan bod komen:

1 Goudenregenstraat: A: Parkeerterrein/poort no. 19 en 21 bestrating; B: boomspiegels no. 32

2 Zuidoosterstraat: A: Spoorberm 3b 3c 2a: Spoorberm wandelpad, klacten over wildgroei struiken (te hoog), niet prettig om daar te lopen en veel uitwerpselen van honden; B: sloop fabriekscomplex: we;ke bestemming zit      hierop?

3 Celebesstraat: bestrating fatsoeneren of nieuw? Vorige schouw niet gerealiseerd, nog steeds veel kuilen en bulten in de bestrating van de rijbaan

4 Sint Willebrordplein: IKC (Integraal KindCentrum): er is onrust over IKC en bestemming Willebrordplein

5 Enschotsestraat: slachthuis aanzicht gebouwen; gebouwen staan op de nominatie voor sloop en dat wat in plaats zal komen is een stalen wand; die wordt gezien als inbreuk op het erfgoed van Tilburg en zonde om deze woningen en gebouwen te slopen

6 Kapitein Nemostraat (Loven buiten): cluster woningen gelegen middenin een industriegebied, in een vergeten      hoekje en nergens meetellen

7 Jan Ligthartschool, Javaplein: Bestemming Jan Ligthart school ?? Positief is het verlagen van de haag aan het    Javaplein waardoor er nu vanuit de omwonenden meer zicht is op het plein dat preventief werkt tegen    hangjongeren maar ook tegen gebruik van drugs en drank omdat ze altijd in het zicht zitten.

8 Javaplein: veel onrust door dealers, overlast honden met hun baasje op plein en er wordt ‘s nachts veel op het plein gerookt, gedeald en gedronken met veel rumoer.

Lovensestraat: (tussen Koestraat en Enschotsestraat) A: Op en rondom het kerkhof, Javaplein en voormalig    Klessensterrein nr. 17 en 19: Overlast door dealers, overmatig alcoholgebruik, zwervers en drugsgebruikers;      B: Overlast van het dealen vanuit koffieshop Shiva achterzijde in de Lovensestraat én parkeer- en zwerfvuilover-     last; C: Bedrijventerrein (voormalig APS terrein Lovensestraat 10, handel in alles dat het daglicht niet kan      verdragen + racen door de straat vanaf het bedrijventerrein, straat is duidelijk sluiproute; D: Klessensterrein:    geplande nieuwbouw voor 63 appartementen; onzekerheid over verkeersoverlast en parkeerproblemen, momenteel verblijven daar ‘s nachts enkele zwervers die eerst op het Javaplein aanwezig waren.

10 Bestrating Besterdplein: pluspunt is dat de varkensruggen weg zijn, maar voor de markt met de huidige opstelling (in de lengte) is het voor ouderen gevaarlijk door de golvende bestrating bij de afwateringsgeulen.

11 Nijverstraat: A: Boomspiegels: in de Nijverstraat willen bewoners de boomspiegels beplanten maar omdat de    auto’s vanuit de parkeerplaatsen over de boomspiegels rijden kan dit niet; B: In de Nijverstraat ligt de scheidslijn van wijk Loven- Besterd met Theresia: wordt als onlogisch gezien omdat de even nummers bij de Besterd en de oneven nummers bij Theresia horen. Is het niet beter de scheidslijn te leggen in de Besterdring?

12 Koestraat: A: Veel last van sluipverkeer in de late avonden en nachten; uitgaanders willen de Ringbaan mijden voor controles; B: Ook last van hardrijders op Quads zoals op de Besterdring; C: Bij Park Horion: parkeerterreintje uitrit naar de Koestraat de varkensrug inkorten, deze ligt te ver naar de uitrit toe, inrit is juist.

13 Park Horion: perikelen: drank- en drugsoverlast en zwerfvuil / afval

14 Seringenhof: parkeeroverlast o.a. bewoners Leonard van Veghelstraat, Koestraat, medewerkers Interpolis.

15 Anemoonerf: A: parkeeroverlast (o.a. medewerkers Interpolis), met de Tilburgse kermis is het helemaal een      ramp: worden in- en uitgangen van het Anemoonerf richting Molenbochtplein en richting Enschotsestraat en ook de achteruitgangen van de poorten van de woningen geblokkeerd; B: drank- en drugsgebruik en drugsdeal,      zwerfvuil/afval

15 Enschotsestraat: A: Wens Rijwielhandel om twee parkeermeters voor de deur te hebben; B: Bij de      studentenhuizen vóór en achter in de Enschotsestraat is veel overlast van fietsen die op het trottoir staan.        Wanneer de beugels vol staan, worden de fietsen aan verkeersborden geketend en kan er niemand meer door;        C: Kliko’s blijven dagen na lediging nog buiten staan.

 

Heb jij ook iets dat je onder de aandacht gebracht wilt hebben? Meld het ons:

Positieve punten zijn extra welkom. De kans dat deze gehandhaafd blijven en niet verdwijnen of niet worden afgeschaft is / wordt ons inziens groter doordat je ze onder de aandacht brengt.

Laat het ons weten via info@loven-besterd.nl, neem contact op met Ronald via 013-5439360 of stuur een berichtje naar Wijkraad Loven-Besterd p/a MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg.

deze pagina delen via: Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
single.php