Wie zijn wij?

Actieve leden
Wij zijn een enthousiaste club mensen met 6 leden: Anne-Marie van Gurp (voorzitter), Gerrit Dicke (penningmeester), Ad van Oudheusden (lid), Yvonne Jurriaans  (lid), Ineke Jansen (lid) en Frans Alkemade (lid). We zetten ons graag in voor de wijk Loven-Besterd. Ons motto luidt: “De sociale samenhang in onze wijk bevorderen door te activeren, te stimuleren, te faciliteren, te verbinden en te sturen.”

Het gaat er om dat we met z’n allen een beetje betrokken zijn bij de buurt waarin we wonen. Het gaat om schone, opgeruimde en veilige straten en woningen,  plekken om te spelen en goede contacten tussen de bewoners. We gaan uit van de kracht en het talent in onze wijk en de behoefte om samen actief vorm te geven aan onze woonomgeving.

Bij verbinden denken we aan bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk in samenwerking met de gemeente Tilburg. Als wijkraad overleggen we met groepen en gemeente over de plannen voor Loven-Besterd. We gaan, als dat nodig is, zelf concrete activiteiten organiseren en houden een vinger aan de pols bij ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij het opknappen van straten en pleinen en de veiligheid in de buurt.

Alle hulp is welkom!
Hoe meer mensen de wijkraad ondersteunen, meedoen, meedenken, hoe beter. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via  info@loven-besterd.nl

deze pagina delen via: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
page.php