Wat doen wij?

We zetten ons in om de onderlinge contacten in de wijk te bevorderen. Want fijn wonen is meer dan een goed dak boven je hoofd. Goede contacten met je buren en je medebewoners in de straat zijn belangrijk.

buurtpreventieteam foto-wijklunch4-23april2015 molenbochtstraat 66
Buurtpreventieteam – Wijklunches – Meer groen in de wijk

 

We bevorderen activiteiten waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Denk aan wijklunches, buurtactiviteiten, straatbarbecues. We krijgen ieder jaar een budget van de gemeente Tilburg, dat heet Verrijk je Wijk. Hiermee kunnen we ideeën die bewoners hebben financieel ondersteunen. En daar wordt veel gebruik van gemaakt in onze wijk!
Lees hier meer over Verrijk je Wijk.

 

Het Spoor en De Wissel zijn belangrijke ontmoetingsruimtes in onze buurt. Veel activiteiten vinden daar plaats. Loop gerust eens binnen en kijk wat er allemaal gebeurt:
Het Spoor, Schaepmanstraat 36
De Wissel, Leliestraat 49

 

Onze werkgroepen en aandachtsgebieden zijn:
1. Verrijk Je Wijk: aanvragen van wijkbewoners voorbereiden en afhandelen
2. Werkgroep Plan van aanpak Rozenplein
3. Werkgroep Meer groen in de wijk
4. Werkgroep Communicatie: website, facebook, wijkkrant
5. Klankbordgroep Spoorzone
6. Buurtpreventieteam Loven-Besterd, contactpersoon: Ad van Oudheusden
7. Buurtregiegroep Loven-Besterd en Theresia
8. Werkgroep Inhoud MFA Het Spoor (samenwerking binnen Het Spoor)

 

Heb je interesse om met ons mee te doen?
Voor meer informatie, stuur ons een mailtje naar info@loven-besterd.nl en we nemen contact met je op.

 

Bekijk onze vergaderdata: loven-besterd.nl/vergaderschema

Ons  Jaarplan

deze pagina delen via: Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
page.php