Vergaderdata Wijkraad Loven-Besterd 2019

Datum: 3 januari 2019

De vergaderingen van wijkraad Loven-Besterd zijn openbaar, dwz dat in principe iedereen de vergadering mag bijwonen. Wel van tevoren te kennen geven bij onze secretaris dat u dat van plan bent, via: info@loven-besterd.nl.

Elke tweede woensdag van de maand wordt er vergaderd. In augustus wordt er niet vergaderd.
Aanvang: 19.30 uur. Tot ongeveer 21.30 uur.

deze pagina delen via: Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
single.php