28 maart, Milieucafé in Paradox over giftreinen enzo

Informatie voor bewoners inde wijken Loven, Theresia en de Bokhamer

Stop de treinen met gevaarlijke stoffen langs onze wijk!

Dagelijks denderen er treinen met gevaarlijke stoffen langs onder meer Loven, Theresia en de Bokhamer.
Denk daarbij vooral aan de zeer brandbare ammoniak, dat tot op 1,5 km van het spoor forse schade kan aanrichten bij een ongeval. In 2015 ging het al bijna mis bij een kop-staartbotsing nabij het Reitse Plein. Sindsdien is het aantal treinen en wagons
(“ketels’) alleen maar fors toegenomen en overschrijdt inmiddels alle normen. De kans dat er opnieuw een ongeluk zal plaatsvinden is volgens experts klein, maar..als er een ongeluk gebeurt zullen de gevolgen voor de bewoners in de directe omgeving rampzalig zijn.

Ons gemeentebestuur en de provincie spannen zich al lange tijd in om gevaarlijke stoffen van het spoor te weren en anders te vervoeren. Want we kunnen er niet om heen, stoffen als ammoniak zullen we steeds meer nodig hebben. Zij zijn belangrijk als energiebron in het kader van de in gang gezette energietransitie.

De hoop is gericht op de Delta Rhine Corridor, een serie nieuwe buisleidingen van de Rotterdamse haven naar Zuid-Limburg en Duitsland. Lukt het Tilburg in samenwerking met de andere Brabantse gemeenten en het provinciebestuur, de realisatie van de nieuwe buisleidingen af te dwingen en daarmee het risicovolle vervoer van deze stoffen over het spoor langs al de dichtbevolkte wijken te stoppen? Er is veel geld met dit buizenstelsel gemoeid en een financier is nog niet gevonden.

Demissionair minister Jetten geeft tot nu toe niet thuis. De druk zal dus moeten worden opgevoerd!

De redactie van Tilburgse milieucafé peilde een aantal bewoners in de betrokken wijken. Bewoners lieten de laatste jaren niets van zich horen over deze kwestie, maken ze zich geen zorgen, vroeg de redactie zich af?
Integendeel, blijkt uit de eerste contacten. Daarnaast blijkt ook dat veel bewoners zich ook niet bewust zijn van het risico dat de treinen met zich meebrengen.

Reden voor het Milieucafé Tilburg, hierover in haar eerstkomende talkshow – op donderdagavond 28 maart a.s. – een debat over te organiseren. Doel van het debat is te achterhalen op welke manier dat risicovolle vervoer kan worden verminderd of beter, gestopt. En eigenlijk kan dat dus alleen als het geplande buizenstelsel ervoor in de plaats komt.

Voorafgaand aan het debat maakt het milieucafé in samenwerking met Omroep Tilburg een korte reportage over de zorgen en vragen van bewoners uit Loven, Theresia en Bokhamer. De reportage zal het startpunt vormen voor het debat op 28 maart .

Aan dat debat zal o.a. provinciebestuurder Hagar Roijackers deelnemen. Zij is een belangrijke schakel naar de Rijksoverheid. Gaat het lukken in het debat aanknopingspunten te vinden om de druk op Den Haagop te voeren? En ding is zeker, de politiek is gevoelig voor bewoners die laten horen dat ze af willen van dit veel te risicovolle vervoer over het spoor.

U bent van harte welkom het debat bij te wonen op Donderdag 28 maart, 20.30 in Paradox (Telegraafstraat 62, op de hoek met Willem II straat). Het debat maakt onderdeel uit van de avondvullende talkshow van het milieucafé met meer onderwerpen, afgewisseld met live muziek en cabaret.

Het milieucafé bestaat al ruim 30 jaar en organiseert jaarlijks 5 á 6 van deze talkshows. Er komen telkens 100 tot 150 mensen op af en de entree bedraagt 3 euro. O.a. raadsleden en wethouders en experts op het gebied van milieu en natuur zijn vaak te gast. Uitgebreide informatie over het milieucafé Tilburg treft u op www.milieucafé.nl

Namens Milieucafé Tilburg, André Walraven (Voorz). Tel: 06 29047185

index.php