Nieuwsbrief Kindercampus Oculus, 8 december 2017

Vanaf 8 januari 2018 krijgen de leerlingen die gezamenlijk in de Eerste Jan Ligthartschool les kregen, les in het verbouwde OBS Yore. Hoewel de officiële opening pas in maart 2018 is, zal er met de leerlingen op het St. Willebrordplein op 8 januari een officieuze opening plaatsvinden.

Meer in de nieuwsbrief vindt u hier

Nieuwsbrief Kindercampus Oculus, 24 november 2017

De verhuizing van de leerlingen van de Eerst Jan Ligthartschool naar OBS Yore in de Bankastraat verloopt volgens plan. Half december is de verhuizing van de spullen en wordt een laatste hand gelegd aan de inrichting. In het kader van deze activiteiten zullen de leerlingen een aantal dagen vrij zijn.

De leerlingen zullen per 1 januari 2018 onderdak vinden in school Yore.

 

De hele nieuwsbrief kunt u hier lezen.

Update petitie Loven Gezond

Tijdens de raadscommissievergadering van maandag 20 november 2017 zijn 333 handtekeningen uitgereikt aan wethouder Mario Jacobs. Door dit onderwerp (de milieu-normen die door Britannia Techno Polymer vaak overschreden worden) op de agenda te zetten zal er mogelijk een extra onderzoek  komen naar dit plasticbedrijf.

 

Hier het artikel in het Brabants Dagblad.

Buurt aan Zet

Uitnodiging voor een inspiratiesessie op 13 december 2017, 19.30 uur, in theater De Boemel, Spoorzone.

Nadere informatie over deze avond en de achterliggende gedachte vindt u hier

Nieuwsbrief Kindercampus Oculus, november 2017

De nieuwsbrief van Kindercampus Oculus, de Focus, is weer uit.

 

Leuk puntje uit de brief wil ik er even uit lichten: alle leerlingen hebben deze week een pasje van het Natuurmuseum Tilburg aan de Spoorlaan gekregen, waarmee ze per keer maar 1,50 euro entree hoeven te betalen in plaats van 9 euro. Mooi initiatief van het Natuurmuseum.

 

De hele nieuwsbrief kunt u  hier  lezen.

Vergaderdata in 2022

Wijkraad Loven-Besterd vergadert iedere tweede maandag van de maand 19.30 tot ca. 21.30 uur. We vergaderen bij Parochie De Vlaspit, Hoefstraat 201, Tilburg.

 

De vergaderingen zijn openbaar. Wel verzoeken wij u om u van te voren aan te melden als u wilt komen. Dat kan via info@loven-besterd.nl.

Lees meer »

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord // eerstvolgende uitgave 8 nov 2017

Deze wijkkrant verschijnt 8 maal per jaar. Allerlei artikelen die betrekking hebben op wat zich in Oud-Noord afspeelt. Oud-Noord omvat de wijken  Loven-Bestertd, Theresia, Bouwmeesterbuurt, Goirke-Hasselt, Kanaalzone, Noordhoek.

 

Wijkraad Loven-Besterd heeft in de krant ruim een halve pagina, om zaken die belangrijk zijn beknopt naar voren te brengen. De eerstvolgende keer dat de wijkkrant weer uitkomt is komende woensdag 8 november of donderdag 9 november 2017. Hangt ervan af wanneer de Tilburgse Koerier in de bus valt, want Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt samen met de Koerier bezorgd. 

category.php