Jubileum

Een tijdje geleden kregen we reclame van National Pen in de bus. Ze maakte de ‘directie’ van de wijkraad erop attent dat die 30 jaar geleden opgericht is. We hebben het nagekeken, en inderdaad, 1 juli 1988 werd Stichting Totaal Loven-Besterd geboren. Inmiddels is die naam veranderd in Stichting Wijkraad Loven-Besterd.

 

Natuurlijk kwam National Pen niet voor niets met deze aandacht voor het jubileumjaar: tegen een zeer voordelig tarief konden ‘soft touch stylus’ pennen besteld worden, met het logo van de wijkraad in de pen gegraveerd. Verschillende kleuren, zwart of blauw schrijvend.

We hebben als wijkraad besloten om een assortiment te bestellen, van alles wat. We vonden het toch wel een aardig idee, een gegraveerde jubileumpen. En leuk om bij verschillende gelegenheden uit te delen.

Nieuwsbrief Kindercampus Oculus, 29 januari 2018

Binnenkort is het weer carnaval. Een aantal leerlingen van Kindercampus Oculus zijn bezig een carnavalswagen te bouwen voor de ‘kènderstoet’, 13 februari van 13.30 – 17.00 uur. Iedereen moet dan natuurlijk langs de route staan om hen aan te moedigen.

Meer in het nummer, zie hier

Groen in de wijk 2018

Wie in het komend jaar de straat (weer) een groener uiterlijk wil geven, kan ook dit jaar aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van 25 euro.

Te denken valt aan een geveltuintje, plantenbakken die vanuit de straat te zien zijn op het balkon of aan de balkonreling, of boomspiegels vlak voor je huis. Of groen in je tuin aan de straatkant.

Om in aanmerking te komen voor die 25 euro, dient u een foto van de situatie te sturen naar groenindewijk@gmail.com, met naam, adres en bankrekeningnummer tnv wie waarop de 25 euro gestort kan worden. Je moet natuurlijk wel in de wijk Loven-Besterd wonen. Zowel particulieren als bedrijven in de ruimste zin van het woord mogen gebruik maken van deze regeling.

Nieuwsbrief Kindercampus Oculus, 8 december 2017

Vanaf 8 januari 2018 krijgen de leerlingen die gezamenlijk in de Eerste Jan Ligthartschool les kregen, les in het verbouwde OBS Yore. Hoewel de officiële opening pas in maart 2018 is, zal er met de leerlingen op het St. Willebrordplein op 8 januari een officieuze opening plaatsvinden.

Meer in de nieuwsbrief vindt u hier

Nieuwsbrief Kindercampus Oculus, 24 november 2017

De verhuizing van de leerlingen van de Eerst Jan Ligthartschool naar OBS Yore in de Bankastraat verloopt volgens plan. Half december is de verhuizing van de spullen en wordt een laatste hand gelegd aan de inrichting. In het kader van deze activiteiten zullen de leerlingen een aantal dagen vrij zijn.

De leerlingen zullen per 1 januari 2018 onderdak vinden in school Yore.

 

De hele nieuwsbrief kunt u hier lezen.

Update petitie Loven Gezond

Tijdens de raadscommissievergadering van maandag 20 november 2017 zijn 333 handtekeningen uitgereikt aan wethouder Mario Jacobs. Door dit onderwerp (de milieu-normen die door Britannia Techno Polymer vaak overschreden worden) op de agenda te zetten zal er mogelijk een extra onderzoek  komen naar dit plasticbedrijf.

 

Hier het artikel in het Brabants Dagblad.

Buurt aan Zet

Uitnodiging voor een inspiratiesessie op 13 december 2017, 19.30 uur, in theater De Boemel, Spoorzone.

Nadere informatie over deze avond en de achterliggende gedachte vindt u hier

category.php