Vergaderdata Wijkraad Loven-Besterd 2019

De vergaderingen van wijkraad Loven-Besterd zijn openbaar, dwz dat in principe iedereen de vergadering mag bijwonen. Wel van tevoren te kennen geven bij onze secretaris dat u dat van plan bent, via: info@loven-besterd.nl.

Elke tweede woensdag van de maand wordt er vergaderd. In augustus wordt er niet vergaderd.
Aanvang: 19.30 uur. Tot ongeveer 21.30 uur.

Wijkschouw 2018, nadere informatie.

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 30 november 2018.
Start in De Wissel, Leliestraat 49, Tilburg. Binnenlopen vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur een presentatie door Rob van Putten van het Regionaal Archief. Na deze presentatie gaan we per fiets een route rijden langs knelpunten en positieve punten. Eindigend in De Topper, Enschotsestraat, voor een hapje en een drankje.

Wijkschouw 2018

Binnenkort wordt er weer een wijkschouw georganiseerd in de wijk Loven-Besterd. Wie punten van aandacht in wil brengen, positief of een soort klacht, kan dat via info@loven-besterd.nl doen.

Nadere info volgt.

Bakwedstrijd

22 September 2018 is er weer een bakwedstrijd op het Besterdplein onder de titel Heel Besterd Bakt 2018.
Deelname is gratis. Opgeven gaat via www.heelbesterdbakt.nl

 

 

category.php