Groen in de Wijk 2019

Ook dit jaar stimuleert Wijkraad Loven-Besterd een ieder die in de wijk woont om het straatbeeld wat groener te kleuren.
Stuur een mailtje naar groenindewijk@gmail.com met uw adres en een foto van het resultaat van uw groene creatie. Het kan iets op een balkon zijn, iets langs de voorgevel, zolang het maar vanaf de straatkant te zien is. Een boomspiegel voor uw huis kan ook.

Vermeld tevens het IBAN bankrekeningnummer met de juiste tenaamstelling, waarop de bijdrage van 25 euro als tegemoetkoming in de kosten gestort kan worden.
Niet alleen particulieren kunnen profiteren van deze bijdrage, ook winkels, bedrijven, enzovoorts. Als ze maar binnen de wijk Loven-Besterd opereren.

Laat de wijk Loven-Besterd weer mooi groen worden.

Vergaderdata Wijkraad Loven-Besterd 2019

De vergaderingen van wijkraad Loven-Besterd zijn openbaar, dwz dat in principe iedereen de vergadering mag bijwonen. Wel van tevoren te kennen geven bij onze secretaris dat u dat van plan bent, via: info@loven-besterd.nl.

Elke tweede woensdag van de maand wordt er vergaderd. In augustus wordt er niet vergaderd.
Aanvang: 19.30 uur. Tot ongeveer 21.30 uur.

Wijkschouw 2018, nadere informatie.

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 30 november 2018.
Start in De Wissel, Leliestraat 49, Tilburg. Binnenlopen vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur een presentatie door Rob van Putten van het Regionaal Archief. Na deze presentatie gaan we per fiets een route rijden langs knelpunten en positieve punten. Eindigend in De Topper, Enschotsestraat, voor een hapje en een drankje.

Wijkschouw 2018

Binnenkort wordt er weer een wijkschouw georganiseerd in de wijk Loven-Besterd. Wie punten van aandacht in wil brengen, positief of een soort klacht, kan dat via info@loven-besterd.nl doen.

Nadere info volgt.

category.php