Blauwe Tuinen route op 15 en/of 16 juni

Tilburg. – Het regenwater heeft letterlijk gestroomd de afgelopen week. Nú is
de tijd om te ervaren wat een watervriendelijkere tuin betekent. Het geeft
koeling op de hete dagen en het water stroomt beter weg tijdens de
hoosbuien. Hoe je je tuin watervriendelijker kan maken kan je leren door bij
een ander te kijken of daarover het gesprek aan te gaan en tips te
ontvangen. Bewoners in de gemeente Tilburg zijn daarom uitgenodigd om mee te
doen aan de Open Blauwe Tuinen route op zaterdag 15 en zondag 16 juni van
11:00-14:00.

 

Koffie in een Blauwe Tuin

Bijzonder is dat deze route particuliere ‘Blauwe Tuinen’ betreft. Nog meer
dan in een tuincentrum kan je hier praktische inspiratie opdoen voor de
eigen tuin en trucs uitwisselen met mensen die hier ook mee bezig zijn.

Zowel het aanmelden voor een tuinvisite als van een tuin voor bezoek kan via
de website <http://www.blauwetuinen.nl> www.blauwetuinen.nl.
Hier staat ook een plattegrond met alle aangemelde blauwe tuinen en die van
alle 420 tuinen die hun ‘tuinscore’ al hebben berekend.

 

Het burgerinitiatief 1000 Blauwe Tuinen van stichting OpGroeneVoet wil
minimaal 1000 tuineigenaren bereiken in 3 jaar en hen een stap laten zetten
op de klimaatadaptieve ladder door hun tuin iets anders in te richten én
anderen uit te dagen datzelfde te doen. Ook in Tilburg heeft men steeds meer
last van hittestress doordat het in de stad tot wel 7 graden warmer kan
worden dan daarbuiten. Daarom wil de stichting een boodschap verspreiden:
Houd het water in je tuin, dat is hard nodig! De regentonnenactie in de
gemeente Tilburg loopt nog tot 5 juli. De posters zijn vanaf volgende week
beschikbaar. Meer informatie daarover is te vinden op de website
BlauweTuinen.nl <http://www.blauwetuinen.nl./>

Stadsgesprek over evenementenlocaties dd 14 maart 2019, update.

Donderdag 14 maart 2019

Stadsgesprek over evenementenlocaties

In Tilburg vinden regelmatig evenementen plaats. Ook in uw wijk en/of omgeving.
In 2015 maakten wij samen met de stad afspraken over de belangrijkste evenementenlocaties. Het is tijd om deze afspraken opnieuw met elkaar te bespreken.

We willen daarom samen met u in gesprek gaan over de locaties Leijpark, Piushaven, Spoorzone en Binnenstad. Ook willen we met u praten over de verschillende evenementen in de stad. De informatie die we van u ontvangen nemen we mee in de afwegingen bij het vaststellen van het evenementenbeleid.

U woont in de buurt van één van bovenstaande locaties, of u bent als vertegenwoordiger bij één van deze locaties betrokken. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons in gesprek te gaan.

Programma:

18.45uur 19.00 uur

19.30 uur 21.00 uur 21.30 uur

Locatie:

Seats2meet Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1000

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op deze avond? Mail dan uw naam, wijk en reden van aanmelding naar stadsgesprek@tilburg.nl. Deze uitnodiging is ook verspreid aan de wijkraad. Kent u iemand die ook bij dit gesprek moet zijn, dan kunt u deze uitnodiging alvast doorsturen.

Tot donderdag 14 maart Met vriendelijke groet,

Erik de Ridder

Wethouder Evenementen

Inloop
Welkomstwoord door o.a. wethouder Erik de Ridder over het evenementenbeleid, de evenementen in de stad en de locatiematrix In gesprek met u (2 rondes)
Plenaire terugkoppeling
Einde

page1image3681248page1image1737088

Meepraten over evenementenlocaties in de wijk. 14 maart 2019.

SAVE THE DATE

Donderdag 14 maart 2019

Stadsgesprek over evenementenlocaties

In Tilburg vinden regelmatig evenementen plaats. Ook in uw wijk en/of omgeving. Uit recent onderzoek is gebleken dat de meeste inwoners van Tilburg erg tevreden zijn over het aanbod van evenementen in Tilburg.

In 2015 maakten wij samen met de stad afspraken over de belangrijkste evenementenlocaties. Het is tijd om deze afspraken opnieuw met elkaar te bespreken. Dit doen wij alleen voor die locaties waar de situatie veel is veranderd. We willen daarom samen met u in gesprek gaan over de locaties Leijpark, Piushaven, Spoorzone en Binnenstad. De informatie die we van u ontvangen nemen we mee in de afwegingen bij het vaststellen van de te actualiseren locatiematrix.

U woont in de buurt van één van deze locaties, of u bent als vertegenwoordiger bij één van deze locaties betrokken. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons in gesprek te gaan op:

Donderdag 14 maart 2019 Tijd: 19.00 uur

We willen u vragen deze datum in uw agenda te reserveren.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op deze avond? Mail dan uw naam, wijk en reden van aanmelding naar stadsgesprek@tilburg.nl. Deze uitnodiging is ook verspreid aan de wijkraad. Kent u iemand die ook bij dit gesprek moet zijn, dan kunt u deze uitnodiging alvast doorsturen.

Meer informatie over het programma en de locatie volgt over enkele weken. Met vriendelijke groet,

Erik de Ridder

Wethouder Evenementen

Groen in de Wijk 2019

Ook dit jaar stimuleert Wijkraad Loven-Besterd een ieder die in de wijk woont om het straatbeeld wat groener te kleuren.
Stuur een mailtje naar groenindewijk@gmail.com met uw adres en een foto van het resultaat van uw groene creatie. Het kan iets op een balkon zijn, iets langs de voorgevel, zolang het maar vanaf de straatkant te zien is. Een boomspiegel voor uw huis kan ook.

Vermeld tevens het IBAN bankrekeningnummer met de juiste tenaamstelling, waarop de bijdrage van 25 euro als tegemoetkoming in de kosten gestort kan worden.
Niet alleen particulieren kunnen profiteren van deze bijdrage, ook winkels, bedrijven, enzovoorts. Als ze maar binnen de wijk Loven-Besterd opereren.

Laat de wijk Loven-Besterd weer mooi groen worden.

Vergaderdata Wijkraad Loven-Besterd 2019

De vergaderingen van wijkraad Loven-Besterd zijn openbaar, dwz dat in principe iedereen de vergadering mag bijwonen. Wel van tevoren te kennen geven bij onze secretaris dat u dat van plan bent, via: info@loven-besterd.nl.

Elke tweede woensdag van de maand wordt er vergaderd. In augustus wordt er niet vergaderd.
Aanvang: 19.30 uur. Tot ongeveer 21.30 uur.

category.php