Meepraten over evenementenlocaties in de wijk. 14 maart 2019.

SAVE THE DATE

Donderdag 14 maart 2019

Stadsgesprek over evenementenlocaties

In Tilburg vinden regelmatig evenementen plaats. Ook in uw wijk en/of omgeving. Uit recent onderzoek is gebleken dat de meeste inwoners van Tilburg erg tevreden zijn over het aanbod van evenementen in Tilburg.

In 2015 maakten wij samen met de stad afspraken over de belangrijkste evenementenlocaties. Het is tijd om deze afspraken opnieuw met elkaar te bespreken. Dit doen wij alleen voor die locaties waar de situatie veel is veranderd. We willen daarom samen met u in gesprek gaan over de locaties Leijpark, Piushaven, Spoorzone en Binnenstad. De informatie die we van u ontvangen nemen we mee in de afwegingen bij het vaststellen van de te actualiseren locatiematrix.

U woont in de buurt van één van deze locaties, of u bent als vertegenwoordiger bij één van deze locaties betrokken. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons in gesprek te gaan op:

Donderdag 14 maart 2019 Tijd: 19.00 uur

We willen u vragen deze datum in uw agenda te reserveren.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op deze avond? Mail dan uw naam, wijk en reden van aanmelding naar stadsgesprek@tilburg.nl. Deze uitnodiging is ook verspreid aan de wijkraad. Kent u iemand die ook bij dit gesprek moet zijn, dan kunt u deze uitnodiging alvast doorsturen.

Meer informatie over het programma en de locatie volgt over enkele weken. Met vriendelijke groet,

Erik de Ridder

Wethouder Evenementen

Groen in de Wijk 2019

Ook dit jaar stimuleert Wijkraad Loven-Besterd een ieder die in de wijk woont om het straatbeeld wat groener te kleuren.
Stuur een mailtje naar groenindewijk@gmail.com met uw adres en een foto van het resultaat van uw groene creatie. Het kan iets op een balkon zijn, iets langs de voorgevel, zolang het maar vanaf de straatkant te zien is. Een boomspiegel voor uw huis kan ook.

Vermeld tevens het IBAN bankrekeningnummer met de juiste tenaamstelling, waarop de bijdrage van 25 euro als tegemoetkoming in de kosten gestort kan worden.
Niet alleen particulieren kunnen profiteren van deze bijdrage, ook winkels, bedrijven, enzovoorts. Als ze maar binnen de wijk Loven-Besterd opereren.

Laat de wijk Loven-Besterd weer mooi groen worden.

Vergaderdata Wijkraad Loven-Besterd 2019

De vergaderingen van wijkraad Loven-Besterd zijn openbaar, dwz dat in principe iedereen de vergadering mag bijwonen. Wel van tevoren te kennen geven bij onze secretaris dat u dat van plan bent, via: info@loven-besterd.nl.

Elke tweede woensdag van de maand wordt er vergaderd. In augustus wordt er niet vergaderd.
Aanvang: 19.30 uur. Tot ongeveer 21.30 uur.

Wijkschouw 2018, nadere informatie.

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 30 november 2018.
Start in De Wissel, Leliestraat 49, Tilburg. Binnenlopen vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur een presentatie door Rob van Putten van het Regionaal Archief. Na deze presentatie gaan we per fiets een route rijden langs knelpunten en positieve punten. Eindigend in De Topper, Enschotsestraat, voor een hapje en een drankje.

category.php