Actieplan Wijkaanpak Loven-Rozenplein

Datum: 5 december 2016

De maatregelen uit het vorige actieplan uit 2014 hebben goed gewerkt. De positieve impuls is nog steeds aanwezig. Toch maken de wijkpartners zich zorgen over de toename van het aantal kwetsbare mensen met complexere problemen. De wijkpartners hebben daarom ook dit jaar weer een actieplan opgesteld voor het Rozenplein. Het doel is om te voorkomen dat sommige bewoners, zonder extra aandacht, ongemerkt afglijden met grotere problemen als gevolg.

Omdat de wijkorganisatie op orde is, de wijkpartners elkaar weten te vinden, er een goede wijkraad is en er voldoende betrokken bewoners zijn, kunnen we met relatief weinig extra inspanningen de aandacht voor het Rozenplein ook voor de komende jaren vasthouden!

 

Rozenplein Tilburg

 

In het vorige actieplan hebben we gezien hoe belangrijk het is om een ‘dragend project’ te hebben. Een project waar veel positieve stimulans van uitgaat richting de wijk en haar bewoners. Met de herinrichting van het Rozenplein hadden we zo’n project. In het nieuwe actieplan is Vrienden van de Wissel het project waar veel bewoners zich aan verbinden.

 

In het actieplan draait het om drie speerpunten:

  1. We willen de sociale samenhang versterken en uitbouwen, zodat meer mensen meedoen.
  2. De bestrijding van armoede.
  3. Het op orde zijn van ‘schoon, heel en veilig’. Hierbij ligt de focus op de bestrijding van zwerfvuil.

 

Een actieplan is van alle wijkpartners samen, iedereen heeft daarin zijn rol. Het plan is uiteindelijk voor de wijkbewoners. Daarom heeft wijkraad Loven-Besterd vanaf het eerste moment meegewerkt aan de totstandkoming van dit plan en haar verantwoordelijkheid gepakt. De wijkraad heeft inmiddels een voortrekkersrol op zich genomen om samen met de professionals op zoek te gaan naar een goed initiatief om het actieplan breed uit te dragen naar andere wijkbewoners.

 

Neem voor meer informatie contact op met omgevingsmanager Claudia van Dongen, via telefoon 013 -542 9044 of per e-mail Claudia.van.Dongen@tilburg.nl.

Bewaren

deze pagina delen via: Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
single.php