Kom naar onze wijklunches

Iedere laatste zaterdag van de maand organiseren we samen met de wijkraad Theresia een wijklunch in Het Spoor, Schaepmanstraat 36. Vaak is er muziek of na de lunch een interessant thema.
Lees meer »

Open dag OBS Yore

Op 15 maart 2017 opent OBS Yore haar deuren voor iedereen die belangstelling heeft. Iedereen is welkom van 9 tot 12 uur.

Lees meer »

Maatregelenpakket twv 80 miljoen tegen overlast spoor

De aanpak voor een Robuuste Brabantroute is een feit. Provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten langs de Brabantroute, ProRail en staatssecretaris Dijksma van I&M zijn het vandaag eens geworden over een integraal pakket van maatregelen voor het spoor tussen Moerdijk en Venlo. De Staatssecretaris heeft een maatregelenpakket twv circa 80 miljoen euro aangenomen met maatregelen tegen overlast.

Lees meer »

Vergaderdata 2017

Wijkraad Loven-Besterd vergadert iedere tweede woensdag van de maand 19.30 tot ca. 21.30 uur. We vergaderen in MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36.

 

De vergaderingen zijn openbaar. Wel verzoeken wij u om u van te voren aan te melden als u wilt komen. Dat kan via info@loven-besterd.nl.

Lees meer »

Actieplan Wijkaanpak Loven-Rozenplein

De maatregelen uit het vorige actieplan uit 2014 hebben goed gewerkt. De positieve impuls is nog steeds aanwezig. Toch maken de wijkpartners zich zorgen over de toename van het aantal kwetsbare mensen met complexere problemen. De wijkpartners hebben daarom ook dit jaar weer een actieplan opgesteld voor het Rozenplein. Het doel is om te voorkomen dat sommige bewoners, zonder extra aandacht, ongemerkt afglijden met grotere problemen als gevolg.

Lees meer »

Gezocht: vrijwilligers voor buurtpreventie

buurtpreventie
Het Buurtpreventieteam is op zoek naar extra mensen. Als je je één avond per week een uurtje of anderhalf wilt inzetten voor de wijk, meld je dan bij het buurtpreventieteam via loven.besterd@ziggo.nl of bel 06-22395842.

Lees meer »

index.php